Tømrer Kenneth Johansen

Tømrer Kenneth Johansener et mva registrert enkteltmansforetak som ble etablert i 2003

Firmaet har 4 ansatte hvorav tre svenner og en lærling. Vi kan i tillegg leie inn kompetanse og arbeidskraft fra andre bransjer, formidle og drive som totalentreprenør overfor våre kunder. Firmaet er godkjent for ansvarsrett og godkjent lærlingbedrift.

Vi i firma utfører alt innen tømrer og snekkerarbeide,vi tar også på oss byggesøknader, tegning og prosjektering.

Fordi vi stiller store krav til håndverksmessige ferdigheter, og har stor kunnskap og forståelse for materialer og konstruksjonsprinsipper, har vi hatt fremgang og kontinuitet i vårt arbeid.


Hos oss setter vi kunden i fokus, vårt mål er å levere håndverk som følger et minimum av god Norsk byggeskikk og Norsk standard.

 

Med et godt innblikk i teknikker, konstruksjonsprinsipper, materialer og byggeskikk, har vi drevet som totalentreprenør siden 2003

 

Vi er til en vær tid oppdatert på nye løsninger og produkter,vi tenker langt frem i byggeprosessen for å ivareta rasjonell utførelse og fremdrift.

 

Korte byggetider og krav til riktig utførelse og kvalitet, krever godt samarbeid med øvrige aktører i byggeprosessen. Det tette samarbeidet med ulike håndverksgrupper har ført til at vi har utviklet en sterk kompetanse innen flere fagområder slik at vi kan presentere de beste tekniske løsningene til våre kunder.

 

Vi leverer av å selge kompetanse. Vi har hele veien hatt stor pågang fra våre kunder, blant annet fordi vi leverer kvalitet til riktig pris, har god kommunikasjon og har samarbeidsvilje overfor våre kunder.

Tømrer Kenneth Johansen er et snekker og tømrer firma som er godkjent for ansvarsrett og godkjent lærlingbedrift.

Kvalitet står sterkt i fokus hos oss!